Motvindens tips och diskussion om uppfödning av BAN

Det skall vara roligt att ha en BAN-uppfödning!

Arkiv för Valpning

Valplåda?

Jovisst, är det självklart att ha en valplåda – men rasen kan ibland vara rätt klumpig, d v s mamman när hon har många valpar förstår inte att någon ligger under henne (vikt kanske 500 gr och över henne 20 kilo)! Så tänk alltid på att göra någon slags ”inramning” innanför valplådan. Själva tar vi vanliga rundstavar och sätter i lämplig höjd. Det skyddar valparna. För inte är det kul att hitta döda valpar i lådan när man vaknar. Själv ligger jag hos valpkullen tills de är ca 3 veckor, för att försäkra mig om att allt är ok. Tältsäng är ju inte alltid trevlig – men man överlever.

Annonser